Osmanlı Devleti’nde tek avuç aydın bayanlar amaçlı haklar
isteyip buna yönelik yazılar yazarken bayanlar sessizdir. Ankara’da açılan
idadi ve meslek okulları düşünülecek olursa bu okullardaki öğretmen ve
talebelerin bu yazıların yanında koltuk alması ve bunu dile getirmeleri
beklenir. Osmanlı Devleti’nde okuryazar oranı düşüktür ve aynı Ankara’da erkeği
benzeri Osmanlı kadını da profesyonel değildir. Fatma Aliye Hanım benzeri tek
takım şahsi teşebbüsleri tüm kadınlara mal ediyor doğru değildir. Kadınlarla
alakalı birçok gelişmenin yaşandığı meşrutiyet çağında de kadınlar fazladan
sembollerle özgürleşmenin peşindedir. Yeni
Escortların İlan
da baş örtüsünü atma, çarşaf emisyon, yürüyüşlerde
kocalarıyla yan yana yürüme, üstü açık arabalara binme halinde almış ve bunları
özgürleşmenin simgesi olarak görmüşlerdir. Kadın sorunu Meşrutiyet çağında de
güncelliğini korumaktadır. Meşrutiyet yönetiminin getirdiği bağımsızlık
ortamında tek takım eğitimli bayanlar da tartışmalara katılır. Escortların
gelmesinden beri süren tartışmalar neticesi kadınla alakalı tek halkoyu
oluşturulur ve imparatorluğun geçirdiği süreçler da göz önünde bulundurularak
kadınlara farklı hakların verildiği 1917 Hukuk-u Aile Kararnamesi çıkarılır. Komşu escortlar çağında bayanların
kazanımları artar. Kızların gideceği okulların sayısı artar ve kızlar dik
öğrenim görmeye başlar. Sayıları süratle artan kadın dernekleri ve basın
bayanın toplumsal ve yaşamsal rolünün oluşup pekişmesinde önemli oyun üstlenir.


Leave us a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.