Göztepemiz’in bir numaralı üyesi, ilk Divan Başkanı ve Fahri Başkan, Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı ve Eski İzmir Valisi Sayın Kazım Dirik Paşa’yı ölümünün 72.yılında saygı ve özlemle anıyoruz

Kazım Dirik, Aralık 1881 tarihinde o zamanlar Osmanlı Devleti’ne dahil olan Makedonya’nın Manastır şehirinde (Bugünkü Bitola) doğmuştur. Babasının adı Selanikli Mülazim Hasan Tahsin Beydir.
mehmet kazımMustafa Kemal 19 Mayıs 1919 günü “9. Ordu Müfettişi” olarak Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıktığında Kazım Dirik de Müfettişlik“Erkan-ı Harbiye Reisi” (Ordu kurmay başkanı) idi. Kazım Dirik, 1922’de generalliğe yükseldi. Kazım Dirik, Milli Mücadele’nin başında Mustafa Kemal Paşa ile birlikte samsun bayan escort‘a çıkanların arasında yer alarak ülkenin düşmandan kurtarılması için, fikir ve ideal birliği yapmıştır

Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele’nin bitiminden sonra, 24 Eylül 1928’de askerlikten emekliye ayrılan Kazım Dirik, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde, önce İzmir Valiliğine atandı,(1925-1935) işgal kuvvetlerince yakılıp yıkılmış olan İzmir’in imarı için gece gündüz çalışarak şehirde çok sayıda bayındırlık eseri yapılmasını, kooperatifler, okullar açılmasını sağladı. Ardından Trakya Umum Müfettişliği (Bölge Valiliğine) (1935-1941) gibi önemli görevlerde bulunarak başarılı görevler yaptı.
İzmir’de valilik yaptığı dönemde 16 Haziran 1926 günü Mustafa Kemal ATATÜRK’e İzmir suikastı düzenlendiğinde Kazım Dirik Paşanın önlediği dönemdir.

Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı
14 Haziran 1925’te yapılan kongrede Göztepe Spor Kulübü kurulur. Kulübümüzün ilk resmi adresi Mithatpaşa Caddesi 1091’dir. O gün yapılan ilk kongrede Göztepe’nin Fahri Başkanlığına o günün Valisi “Kazım Dirik” seçilir. Kuruluş Kongresinde kulübün adının bulunduğu semtin adı olan “GÖZTEPE” ismini almasına ve renklerinin sarı ve kırmızı, formasının çubuklu olmasına karar verilir.

Kaynak:Resmi site


Leave us a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.