İş yasanında ilke olarak eşit işe eşit para ve kadın adam
eşitliği söz konusudur ve yasada aşağıdaki benzeri tertip etmiştir. 4857
sayılabilir İş Yasayı 5.maddesi “iş ilişkisinde lisan, ırk, izmir, siyasal
fikir, felsefi inanç, din ve mezhep vb sebeplere dayalı başkalık yapılamayacağı
öngörülmüştür.” İşveren, biyolojik nedenler veya işin özelliğine ilişkili
olarak nedenler zaruri kılmadıkça, bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında,
koşulların oluşturulmasında, uygulanmasında veya sona ermesinde izmir veya
gebelik sebebiyle direk veya endirekt çeşitli işlem yapamaz. izmir escort bayan, uygar hal, aile
sorumlulukları, gebelik, doğum ve süt izinlerini kullanmak iş akdinin feshi
amaçlı escort yüksek nedenler değildir. İş akdiniz yukarda sayılan sebeplerle
feshedilecek olursa işe geriye dönmenizi talep edebilirsiniz. İşverence izmir
escort bayan
yüksek sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin
mahkemece escort yüksek olmadığı
tespit edilirse feshin geçersizliğine karar verilir. Bu vaziyette işveren
işçiyi bir ay içerisinde işe başlatmak zorundadır. Bunun amaçlı işçi netleşen
mahkeme hükmünün tebliğinden bu yana on iş bugünü içerisinde işe başlamak
amaçlı işverene müracaatta bulunmak zorundadır. Bu sürede başvurmaz ise
işverence yapılmış vaziyette olan fesih escort yüksek bir fesih sayılır.
Mahkeme işçinin başvurusuna nazaran, işçinin işe başlatılmaması şeklinde
ödenecek tazminat miktarını hükmünde belirtir. Bu tazminat ölçüsü ise en az 4
maaş ve en bir sürü sekiz aylık ücret tutarındadır. Geçerli olmayan bir sebeple
http://izmir.escortlarla.com/category/alsancak-escort/
iş akdiniz izmir alsancak escort
bayanlar
feshedildiğinde veya fesih bildiriminde escort yüksek bir sebep
gösterilmemiş ise Kıdem ve İhbar tazminatlarınız ve öbür işçilik haklarınızı
isteyebilirsiniz. Bu isteğiniz doğrultusunda tediye yapılmaz ise bir ay
içerisinde iş mahkemesine dava açabilirsiniz. Çalışırken evlendiğiniz halde,
evlenme tarihinden bu yana bir yıl içerisinde isterseniz kıdem tazminatı alarak
işten bölünme hakkınız vardır. Şayet işyerinizde farklı bir işçi veya üçüncü
bireyler aracılığıyla cinsel tacize uğradığınızı işvereninize bildirmenize
nazaran, gereken tedbirlerin alınmaması şeklinde iş sözleşmenizi derhal fesih
hakkınız vardır. Ancak fesih yetkisi 2 yandan birinin bu tür davranışlarda yer
aldığını öbür tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş bugünü geçtikten ve
her halde eylemin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl ardından kullanılamaz.
Bayanların aileiçinde ve yaşamsal hayatın her kapsamında karşılaştığı
fizyolojik, cinsel, psikolojik şiddet Türk Hüküm Yasasına yönelik suçtur. Kan
davası ve töre amacıyla işlenen cinayetlerde ve hamile Bornova escort bayanın http://izmir.escortlarla.com/category/bornova-escort/
kasten öldürülmesinde verilecek hüküm arttırılır.

•İhmalle darp ile hamile bayanın çocuğu doğarsa veya düşerse
verilecek ceza arttırılır.

• Bayanın rızası olmadan çocuğunu düşürten birey
cezalandırılır.

• Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde rızaya dayalı olsa dahi
gebeliğin sonlandırılması halinde hamileliği sonlandıran birey cezalandırılır. Çocuğunun
düşürülmesine rıza gösteren kadın da cezalandırılır.

• Bayanın tecavüz sonucu hamile kalması sonucu olarak, yirmi
haftadan pek olan gebeliklerin sona erdirilmesi halinde hüküm verilir.


Leave us a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.