İdman oyunları ve sembolik oyunlar çocukluğun ilk 5-6 yılında, kıyasi oyunlar ise özellikle orta çocukluktan başlayarak ergenliğe giysi giydirmece oyunları kadar sıklıkla görülmektedir. Kurallı oyun, “daha evvelden saptanmış kuralları onaylama edip bunlara uyarak oynama” olarak tanımlanmaktadır (Smilansky, 1968). Birçok kıyasi oyun, çocuklar ve yetişkinler için ortaktır; ancak bu oyunların çoğu, bahusus çocuklar tarafından bir kuşaktan diğerine eke etkisi olmadan aktarılmaktadır. Kurallar umumi olarak ikiye ayrılmaktadır: Aktarılanlar ve resen oluşanlar. Dolayısıyla kültürün önemli bir öğesi olan (kurallı) oyunların mevsim içerisinde kimi özelliklerinin durağan kalacağı, bazı özelliklerinin bile çeşitli değişimler göstereceği düşünülebilir. Bu değişimle r giysi giydirmece oyunları bile türlü kültürel ve sosyal değişimlere koşutluk göstereceğinden, bunlardan çocukluğa ait maşeri olguların aydınlatılmasında ve yorumlanmasında stratejik ipuçları olarak yararlanılabileceği açıktır. Kentlerde (dış mekânlarda) temsil olgusu, dünya mekânlarda oluşan/oynanan oyunların bağırsak mekânlardakilerden farklılaşıyor olması, bahusus günümüzdeki fıldır kentleşme gerçeği çerçevesinde dikkatle değerlendirilmelidir. Çocukların oyun giysi giydirmece oyunları oynadığı dış mekânlar arasında, mektep bahçeleri ve çocuk bahçeleriyle alay malay -yetişkinlerin yoğunluk ve güvenlik gerekçeleriyle karışma ve aykırılık etmelerine karşın- sokaklar da belde almaktadır. Sokak, döl için ciddi bir teceddüt kaynağı ve davetkâr bir mekândır.

Fiziksel özellikleri ve eve yakınlığı nedeniyle sokak kaşkariko için ciddi bir kucak oluşturmaktadır. Lüp önün ve arkası, evler arasındaki kopukluk ve sokak, katakulli için çocuklar tarafından Uygun bulunarak kullanılmaktadır (Aiello, Gordon ve Farrell, 1974; Becker, 1976). Çoğu barbie giydirme oyunları vakit huzur çıkmalarına karşın, anababalar da çocuklarını denetçi edebilmek için onların habbe yakınında/sokakta oynamalarını, spesiyal temsil alanlarında oynamalarına yeğleme edebilmektedirler. Türkiye’de çocuklar için yeterli sayıda ve nitelikte sahne alanının bulunmadığı da dikkate alınırsa, sokak, stratejik bir dünya ev oyun çevresi olarak ortaya çıkmaktadır. Önem Çocukların oyunları, bilişsel ve birey öğelerin yanısıra barbie giydirme oyunları sosoyokültürel boyutlar da taşımaktadır. dolayısıyla çocukların oyunlarının incelenmesi, oyunların bilişsel ve duygusal boyutlarını anlamamıza el ulağı olabileceği gibi; düzen biçimlerinde ifade bulan kültürel öğeleri, çocukların sosyal kimlik kartı ve bağlılıklarını biçimlendirmelerine bile yâr olan bu dubara etkinliklerine ne katıldıklarını anlamamıza da etki edebilir. Türkiye’de mandepsi hakkındaki antropolojik, folklorik, sosoyolojik çalışmaların çoğu, barbie giydirme oyunları rustik yörelerdeki anadan görme oyunlarla ilgilidir. fakat kentlerde bu oyunların elbette ve hangi özelliklerle ortaya çıktığı, anadan görme oyunlardan farklılaşan modern ve yeni oyunların olup olmadığı ve niteliklerinin incelenmediği görülmektedir.

Bu perese gözönüne alındığında kentlerde de benzeri araştırmaların yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu tur çalışmalar elan mebzul etnografik çalışmalar olarak görülmektedir. Etnografik çalışmalar, alelumum oyunların gözlemlenmesini makyaj yapma oyunları ve oyuncularla yapılan görüşmeleri içermektedir. Bu yöntemlerin birarada kullanılması, ancak müşahede ya da sırf mülakat yapıldığı durumlarda meydana gelebilecek yarım ya da yanlış yorumlanmış bilgilerin ortaya çıkmasını engellemektedir (King, 1986). Bu araştırma, Ankara’da çocukların hangi oyunları oynadığını, bu oyunların farklı kaşkariko alanlarında ve sosyoekonomik düzeylerde değişip değişmediğini ve oynanan oyunların özelliklerini ele almaktadır. Araştırmanın çizgi amacı, yüce şehir çocuklarının oyunlarını rasat ve ülfet yoluyla tespit etmek ve yorumlamaktır.  makyaj yapma oyunları Bu araştırmanın amacı, alt, orantı ve beden sosyoekonomik düzeylerden mevrut 6-12 matem çocuklarının kentlerdeki belirtik alanlarda oynadıkları oyunları belirlemektir. antrparantez bu oyunların umumi özelliklerinin çıkarılması da amaçlanmaktadır: Oyunun birçok erkek aracılığıyla oynandığı, ne cinsiyetten çocuklar tarafından oynandığı, hangi yas çocuklarınca oynandığı, oyunda araç kullanılıp kullanılmadığı, vb. Bu genel hedef çerçevesinde makyaj yapma oyunları aşağıdaki sorulara karşılık aranmaktadır.