Bu anlamda hepten endişe veren tek gösterge, öğretmenler
aralarında bayan katılımının bölgeler arasında gösterdiği iniş çıkışlardır.
TÜSİAD 2000 raporunda meydana geldiği benzeri hem tek önce hem tek de ortaöğretimde
bayan öğretmen delegasyonu batıdan doğuya gerçek azalmaktadır (Tablo 19).
Batıda ilköğretim için %50’lerin üstünde izleyen bayan öğretmen oranları,
Ortada escort ve Karadeniz’den escort gerçek düşerek çukurova escort Güneydoğu Anadolu’da %36 ile en aşağı sınıra
ulaşmaktadır. Ortaöğretimdeki kadın öğretmen oranları ise gene Ortada
Anadolu’dan doğuya gerçek Ülkemiz ortalamalarının tek sürü gerisine düşerek
Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde %29’a inmektedir. Bilhassa
geleneksel ilişki ve değerlerin egemen meydana geldiği bölgelerdeki bayan
öğretmen oranları düşüşünün, aynı köylerde olduğu benzeri, kız çocukların kursu
üstünde alternatif tek olumsuzluk yarattığı açıktır. Zira mevzubahis koşullarda
ailelerin direncine karşın en mühim taktik, okuldaki öğretmenin bayan
olmasıdır. Öğretim gücündeki bayan dağılımının incelenmesi tabandaki
yığılmayla, yukarıya http://adana.escortlarla.com/category/cukurova-escort/
basamaklara doğru azalan oranları açığa çıkarmakta, bayan öğretmenlerin
meslekte gelişim, yükselme ve ücretleriyle ilgili sorunları işaretlemektedir. Adana
escort bayan öğretmenlerin, bakıcı rolünü öne çıkaran okul öncesi (%95) ve
ilköğretim (%95) düzeylerindeki oranları dünyanın yabancı ülkelerinde meydana geldiği
benzeri yüksektir.


Leave us a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.